× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

N ZOZ PULS

Pracownia diagnostyki obrazowej - Ośrodek diagnostyki

Informacje o komórce

Ośrodek diagnostyki

Pracownia diagnostyki obrazowej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Diagnostyka obrazowa

Zakres świadczonych usług:

  • Radiologia i diagnostyka obrazowa


Adres

845303743, 845303744, 845303746
al. Jana Pawła II
22-400 Zamość

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1