× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

N ZOZ PULS

Pracownia hydroterapii - Zakład rehabilitacji leczniczej

Informacje o komórce

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Dział (pracownia) hydroterapii

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja dzienna
  • Rehabilitacja ambulatoryjna

Zakres świadczonych usług:

  • Rehabilitacja medyczna


Adres

845303743, 845303744, 845303746
al. Jana Pawła II
22-400 Zamość

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1